Regulacje i Prawo

Zmiany w Net-billingu od lipca 2024 roku

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce wprowadzono istotne zmiany w systemie net-billingu, które mają na celu zwiększenie opłacalności inwestycji w fotowoltaikę oraz poprawę warunków rozliczania energii. Prosumenci będą mieli możliwość wyboru pomiędzy rozliczaniem według miesięcznych lub godzinowych cen energii elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji zysków z produkcji energii odnawialnej.

Nowy System Rozliczeniowy

W nowym systemie net-billingu, ceny energii będą oparte na rynkowej cenie energii z rynku dnia następnego. Dla prosumentów oznacza to konieczność zwiększenia poziomu autokonsumpcji, aby utrzymać rentowność swoich inwestycji. Nowe przepisy wprowadzają również możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych środków do 30% nadpłaty energii w okresie kolejnych 12 miesięcy, co ma na celu zachęcenie do zmiany systemu rozliczeń.

Autokonsumpcja i Zarządzanie Energią

Jednym z głównych wyzwań nowego systemu jest zwiększenie autokonsumpcji, czyli zużycia produkowanej energii na własne potrzeby. Kluczowe jest dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania na energię, aby uniknąć przewymiarowania, które może prowadzić do spadku rentowności inwestycji. Prosumenci będą musieli monitorować, w których godzinach popyt na energię jest najwyższy, i sprzedawać wyprodukowaną moc do sieci w tych momentach​.

Rozliczanie Energetyczne i Zwroty

Od 1 lipca 2024 roku, rozliczanie energii wprowadzonej do sieci będzie odbywać się według cen godzinowych ustalanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Prosumenci będą mieli możliwość rozliczania się według taryf miesięcznych lub godzinowych, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie produkcją i konsumpcją energii. Dodatkowo, nowelizacja przepisów wprowadza możliwość odzyskania wartości nadwyżki energii do 30% w ciągu 12 miesięcy, co stanowi istotną zmianę w porównaniu do wcześniejszych 20%​​.

Wsparcie i Dofinansowanie

W ramach nowych regulacji, prosumenci mogą liczyć na krótsze procedury instalacyjne oraz różne formy wsparcia finansowego, w tym dotacje na magazyny energii, co może znacząco poprawić opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. Prosumenci będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy oraz VAT od energii wyprodukowanej przez mikroinstalacje​​.

Zmiany te mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych oraz zapewnienie bardziej efektywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Nowy system rozliczeń jest częścią szerszej strategii rządu, mającej na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym i poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *