Regulacje i Prawo

Nowe taryfy za prąd i ogrzewanie w 2024 roku

Od lipca 2024 roku w Polsce wprowadzono nowe taryfy za prąd, które mają istotny wpływ na koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Zmiany te są częścią nowego systemu net-billing, który umożliwia prosumentom wybór między rozliczaniem energii według cen miesięcznych a cen godzinowych, co pozwala lepiej dostosować koszty energii do indywidualnych potrzeb.

System net-billing

W ramach systemu net-billing prosumenci mogą wybierać między rozliczaniem energii według cen miesięcznych, które są ustalane na podstawie średniej rynkowej ceny energii, a cen godzinowych, które odzwierciedlają rzeczywiste ceny energii w danej godzinie. Ta elastyczność pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii i może przynieść oszczędności szczególnie tym gospodarstwom, które są w stanie dostosować swoje zużycie energii do godzin, kiedy jest ona tańsza.

Ulgi i opłata wyrównawcza

Nowe taryfy wprowadziły także dwa poziomy ulg oraz opłatę wyrównawczą, mające na celu zrównoważenie kosztów energii dla prosumentów. Opłata wyrównawcza jest szczególnie istotna dla osób, które korzystają z energii elektrycznej w różnych porach dnia. Dodatkowo, wprowadzone zmiany obejmują możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych środków do 30% nadpłaty energii w okresie kolejnych 12 miesięcy, co ma na celu zachęcenie do zmiany systemu rozliczeń.

pompa ciepła

Taryfy dla użytkowników pomp ciepła

Użytkownicy pomp ciepła mogą korzystać z taryf dwustrefowych G12 lub G12w, które różnią się cenami energii w zależności od pory dnia. W taryfie G12 niższe ceny obowiązują w godzinach od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00, natomiast taryfa G12w oferuje niższe ceny w weekendy i dni świąteczne​​. Nowe taryfy na 2024 rok, zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), są znacznie niższe niż w poprzednich latach, co wynika ze spadku cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych​​.

Wzrost cen i zamrożenie stawek

Chociaż nowe taryfy na prąd przynoszą pewne korzyści, w drugim półroczu 2024 roku niektóre gospodarstwa domowe mogą doświadczyć wzrostu rachunków za energię elektryczną. URE informuje, że dla większości gospodarstw domowych, których roczne zużycie nie przekracza dwóch megawatogodzin, rachunki mogą wzrosnąć o około 27,50 zł miesięcznie​​. Ponadto, od lipca przestają obowiązywać tarcze ochronne na prąd i gaz, co może wpłynąć na dalszy wzrost kosztów.

Wsparcie dla gospodarstw domowych

W odpowiedzi na te zmiany, rząd wprowadza bony energetyczne, które mają pomóc gospodarstwom domowym w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami energii. Progi dochodowe kwalifikujące do otrzymania wsparcia zostały podniesione, a wartość bonu energetycznego ma wynosić 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 600 zł dla wieloosobowych, z możliwością podwojenia wartości w przypadku korzystania z ogrzewania elektrycznego​​.

fotowoltaika

Podsumowanie zmian

Wprowadzenie nowych taryf za prąd i ogrzewanie w 2024 roku ma na celu zarówno promowanie odnawialnych źródeł energii, jak i poprawę efektywności energetycznej. Mimo pewnych wzrostów kosztów, system net-billing oraz ulgi i bony energetyczne mogą pomóc prosumentom i gospodarstwom domowym w bardziej efektywnym zarządzaniu zużyciem energii i ograniczeniu wydatków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *